МОИТЕ НЕИЗПРАТЕНИ ПИСМА (гостува във Враца)

Повече за спектакъла тук:

Билетна каса: 10,00 - 13,00часа и 15,00 - 18,00часа