Ръководство

Таня Карбова - директор

Разиля Радева - гл. счетоводител

Галина Стефанова - зам.-директор

Теодор Даскалов - зам.-директор

Иван Стоянов - диригент (р-л симфоничен оркестър)