"ПРОЛЕТ"

"ПРОЛЕТ"

Най-новото заглавие в репертоара на Сцена "Назъм Хикмет" към ТМЦ-Разград. "ПРОЛЕТ" е музикално-танцов спектакъл, който зарежда с много настроение и събужда пролетта в душата. Творческия екип, реализирал спектакъла, е в състав:
Режисьор и музикален ръководител - Бюлент Зекерие
Музикален ръководител - Шукран Шукри-Адрианова
Хореограф - Виолета Желязкова
Певци - Садифе Кюрдова, Мюхтебер Халилова, Сюлейман Ибрям, Адевие Алиева, Зелиха Шеремед
Музиканти - Шукри Хюсменов, Салим Салимов, Ферух Джумалъ, Халил Чобан, Ерол Хюдаимов
Танцьори - Сонер Ахмед, Зехти Бамов, Доротея Димитрова, Гюнеш Моканов, Елис Хабилова, Сибел Сейдалиева, Шенай Байрактар, Билгин Мустафов, Виолета Желязкова
Всички новини