ЗА РАЗГРАДСКИЯ ТЕАТЪР– ПРИКАЗКИ ДО ЗОРИ Поетът и журналистът Дулинко Дулев написа „ РАЗГРАДСКАТА ТЕАТРАЛНА ИСТОРИЯ. Спомени, личности и събития“

ЗА РАЗГРАДСКИЯ ТЕАТЪР– ПРИКАЗКИ ДО ЗОРИ Поетът и журналистът Дулинко Дулев написа „ РАЗГРАДСКАТА ТЕАТРАЛНА ИСТОРИЯ. Спомени, личности и събития“

Началото на театралното дело в Разград се поставя на 25 декември 1870 г., когато възрожденският деятел Димо Хранов (1845-1915) създава първото театрално представление „По неволя доктор“ от Ж. Молиер (побългарен вариант на Д. Войников). Споменати са и първите театралните представления в града през Възраждането, като има отделна глава за първата разградска актриса – Хриса Карапеева, за първия разградски театрален художник Вацлав Трунечек.
Времето на оформяне на професионален театър в Разград започва през 1922 г., когато общината отпуска субсидия за щатни заплати на колектива. Първият режисьор и директор е Неделчо Николаев, а артисти в трупата са Софка Дюлгерова, Парашкева Николаева, Иван Русев, Сийка Русева, Георги Аргиров, Атанас Христов, Ценка Кожухарова. Първата постановка на новосъздадения общински театър е „Силата на мрака“ от Л.Н.Толстой, като режисьори са известните личности в българския театър Болгар Багрянов и Дочо Касабов. След това активна роля за професионализирането на трупата изиграва присъствието на големи театрални фигури като Матей Икономов, Борис Денизов, Щилян Попов и др.
За начало на съществуването на Разградския драматичен театър се смята годината 1947 г. , когато той е обявен за общински. Първото представление се състои на 24 ноември 1947 г. и това е драмата“Хъшове“ от Ив.Вазов, като първоначално театърът е бил към читалище „Развитие“.
виж пълния текст в електронното списание "Театър"
 
Всички новини