Програма Септември 2017

Август 2017       
ДТ Антон Страшимиров”
18 Септември, понеделник, от 19:00 часа
Крадецът на праскови
19 Септември, вторник, от 19:00 часа
Крадецът на праскови
25 Септември, понеделник, от 19:00 часа
Крадецът на праскови
28 Септември, четвъртък, от 19:00 часа
"АЗ, ДОСАДНИКЪТ"
30 Септември, събота, от 19:00 часа
"АЗ, ДОСАДНИКЪТ"
Филхармония проф. Д. Ненов”
Сцена Назъм Хикмет
02 Септември, събота, от 19:30 часа
"ПРОЛЕТ"