27 март- Международен ден на театъра
27 март- Международен ден на театъра
"Пожелавам на всички ни вдъхновение, пълни театрални салони и нестихващи аплодисменти, защото те са нашия стимул! Благодарим ви, уважаема публика, че ни останахте верни и отново сте в салона! Защото Той- Театърът ще...
Май
25
19.00
75
ОТ ДРУГАТА СТРАНА
ОТ ДРУГАТА СТРАНА
автор: Станислав Стратиев
Режисьор: Максима Боева

Участват: Ангелина Славова, Таня Карбова, Веселин Борисов, Евгени Стефанов, Николай Сяров
Май
31
19.00
75
ОТ ДРУГАТА СТРАНА
ОТ ДРУГАТА СТРАНА
автор: Станислав Стратиев
Режисьор: Максима Боева

Участват: Ангелина Славова, Таня Карбова, Веселин Борисов, Евгени Стефанов, Николай Сяров
Юни
02
11.00
45мин
ПРИКАЗОРАЗКАЗВАЧИ
ПРИКАЗОРАЗКАЗВАЧИ
автор: Теодора Георгиева
Постановка и режисура: Любомир Колаксъзов
Композитор: Христо Намлиев

Участват: Сирма Кунчева, Иван Шуманов, Ростислав Дамянов
Юни
16
19.00
75
ОТ ДРУГАТА СТРАНА
ОТ ДРУГАТА СТРАНА
автор: Станислав Стратиев
Режисьор: Максима Боева

Участват: Ангелина Славова, Таня Карбова, Веселин Борисов, Евгени Стефанов, Николай Сяров