Евгени Стефанов

Дата на раждане: 08.02.1964
Aктьор.Роден на 08.02.1964 г. Има изиграни над 70 роли между които: “Щръклица” – П. Панчев, реж. Ст. Поляков (четиримата братя); “Госпожа Министершата” –
Бр. Нушич,  реж. Хр. Кръчмаров (Чедо); “Щура любов” – А.Н. Островски/П. Невежин, реж.  Б. Голубитски       (Бъркалов); “Вампир” – Ант. Страшимиров, реж. Хр. Кръчмаров (Жельо); “Зимните навици на зайците” – Ст. Стратиев, реж. Кр. Ранков (Сенегалеца); ”Майстори” – Р. Стоянов, реж. Хр. Кръчмаров     (Живко);“Халосник” – Ц. Церковски, реж. Р. Велев (Горан); “Пепеляшка” – Ш. Перо, реж. Л. Капон, (Добринко); “Иван Шишман” – К. Зидаров, реж. Кр. Ранков,  (Войводата);“Януари” –  Й. Радичков, реж. Ал. Илинденов,     (Велико); “Двубой” – Ив. Вазов, реж. Ал. Илинденов, (Докторът); „Жана и Александър“ – Пл. Дойнов, реж. Ал. Илинденов;  “Автобусът” – Ст. Стратиев,  реж. Орлин Дяков, (Невъзпитаният); “Църква за вълци” – П. Атанасов, реж. Ел. Елевтеров, (Господа); “Ревека” – Ант. Страшимиров, реж. Н. Асенова, (Бащата);“Аз Паисий“; “Лоренцачо”; “Евридика”; “Чудо”; “Железният светилник”; “Приключенията на странстващия рицар Дон Кихот”; “В полите на Витоша”; “Кръстопът под наем” „Боряна“, „Приказка от грешки“ – Орлин Дяков, „Врата до пътя“ „Петров“, „Албена“, „Годеж“, „Всичките мои лъжи“ и др.
назад