История

            През 1947 година в Разград се изгражда театрална трупа към Околийския читалищен съвет. “На 11 май трупата изнесе с голям успех своето първо представление в Разград - драмата“Боряна” от Йордан Йовков”, пише през м.май в-к “Разградски народен глас”. С ново решение на Околийският народен съвет се формира нов, постоянно действащ състав към читалище “Развитие”, наречен Разградски драматичен театър с директор и гл.режисьор Тодор Донев, режисьор Иван Гайдарджиев и щатен актьорски състав от 19 души. Сред тях са: Иван Кондов, Петър Слабаков, Станка Пенчева, Сергей Бартенев, Недялко Матев, Димитър Минев и много други техни колеги от Разград,Шумен и Варна. За театрален салон и гримьорни се ползва салона и подземните помещения на у-ще “Васил Левски”. Първият спектакъл е “Хъшове” на Иван Вазов.
          В Протокол № 13 на Временната управа от 25.04.1948 година се взе Решение № XIV: "Разградския околийски драматичен театър се променя за Народен  общински, който да се обособи на самоиздръжка...” През 1953 е наречен  Народен театър при Общински народен съвет. Присъден му е статут на Държавен театър през 1957 г. От 1957 г. статута не е променян и театъра винаги е бил Държавен репертоарен театър.
През годините названието се променя често - Общински, Околийски, Окръжен. Сегашното си име той носи от 1972 год., получено по повод 25 - годишнината си.
                                         Указ № 97 на Държавния съвет на НРБ
Въз основа на чл. 93, т.7 от Конституцията и чл. 1 от Указа за наименование на обекти  от национално и местно значение ...:
т. 5 “Наименува Драматичния театър в гр. Разград на Драматичен театър “Антон Страшимиров” , считано от 28.01.1972 год.
Подписи:   Председател на ДС;  Секретар на ДС                                                   

Указът е публикуван в бр. 10 на ДВ от 4.02.1972г.

           През  септември 2003 г. беше открит   НОВ ТЕАТРАЛНО -КУЛТУРЕН  КОМПЛЕКС. Преместването на Театъра в новата сграда и новия тип взаимоотношения с Община Разград - общинска сградна собственост и театър с държавна субсидия и материални активи, се развиват по възходяща линия и вече са очертани основните параметри на градивен и ползотворен диалог и сътрудничество. 
          През м.юли 2010 год. Правителството прие постановление за преобразуване на държавни културни институти, с което започва реформата в системата на сценичните изкуства. Концепцията, предложена от Министерството на културата: Музикалният и кукленият театър в Кърджали се сливат. Обединяват се и Музикалният и Драматичният театър в Разград.
          Поредното преструктуриране е от март 2014г. С постановление на Министерски съвет от шести март 2014г. е създаден Театрално-музикален център – Разград, който обединява ДТ „Антон Страшимиров” , Сцена „Назъм Хикмет” и Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов”. Дейността на ТМЦ – Разград е свързана със създаване и разпространение на спектакли в областта на театралното, музикално-танцово, симфонично и камерно музикално изкуство. 
Управлението на новосъздадения държавен културен институт поема Пламен Панев – театрален и кинорежисьор, завършил НАТФИЗ „Кр. Сарафов” през 1990 г. Преподавател в театралната академия в периода 1990-2000г. Има над 60 театрални постановки в страната и чужбина. От 2006 до 2009г – директор на ДТ „Сава Огнявов”-Русе. След преждевременната кончина на Панев през септември 2016г., управлението на центъра е поверено временно на Богдан Петканин - завършил НАТФИЗ, специалност „Театрална режисура” при проф. Димитрина Гюрова, успешно поставя театрални спектакли в страната и чужбина. От август 2017г. до декември 2021г. директорския пост заема Тодор Мадолев - започнал творческата си кариера като актьор, занимава се и с режисура, специализирал
кино в Канада.
След проведен конкурс, от 29ти декември 2021г., директор на културния институт е Таня Карбова - родена във Варна, завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ (сега НАТФИЗ) през 1983г. По разпределение отива в Родопски Драматичен театър. За ролята си в моноспектакъла "Едит Пиаф за себе си"- драматизация и режисура Таня Масалитинова, получава престижната награда за творчество на Съюза на артистите в България. Повече от 20 години живее и работи в Италия, където сновава културна асоциация на българите в Ломбардия за популяризиране на българската култура.