ПЕСНИТЕ ТАНЦУВАТ - гостува в гр. Септември

ПЕСНИТЕ ТАНЦУВАТ - гостува в гр. Септември

30 Септември, 19.00 (Сцена Назъм Хикмет)
Билетна каса: 10,00 - 13,00часа и 15,00 - 18,00часа