ПЕСНИТЕ ТАНЦУВАТ

ПЕСНИТЕ ТАНЦУВАТ
70мин
Музикално танцов спектакъл на Сцена "Назъм Хикмет"

Билетна каса: 10,00 - 13,00часа и 15,00 - 18,00часа