ПЕСНИТЕ ТАНЦУВАТ

ПЕСНИТЕ ТАНЦУВАТ
60мин
Музикално танцов спектакъл на Сцена "Назъм Хикмет".
Постановка - Таня Карбова
Хореография - Румен Иванов

Билетна каса: 10,00 - 13,00часа и 15,00 - 18,00часа