сезон 2019/2020

 
ДИРЕКТОР - ТОДОР МАДОЛЕВ
РЕПЕРТОАР:
"Мене ме, мамо, змей люби"
"Девойко, мари, хубава"
"Два билета за Париж"
"Балканската музика"
"Търновската царица"