Обществени поръчки

Информация за обществени поръчки:
1. Доставка на един брой автобус втора употреба, за нуждите на Театрално-музикален център - Разград
1.1. ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (виж тук:)
1.2. УКАЗАНИЯ за участие (виж тук:)
1.3. ДОГОВОР, проект! (виж тук:)
1.4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ (виж тук:)
1.5. ИНФОРМАЦИЯ за публикувана обява (виж тук:)
1.6. ДОКУМЕНТИ за изтегляне (тук:)
1.7. ИНФОРМАЦИЯ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти ID: 9075849 (виж тук:)
1.8. ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ: (виж тук:)
1.9. ДОГОВОР, ОРИГИНАЛ (виж тук)